Ski Show

Ski shows were held at the Seagull Restaurant next to the Brooks Bridge